Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.

Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:

– Pjesë e konsumatorëve të fshatit Brzhdani në periudhën prej 06.04.2021   08:30:00 deri 06.04.2021   15:00:00

– Pjesë e konsumatorëve të fshatit Osoj në periudhën prej 06.04.2021   08:30:00 deri 06.04.2021   15:00:00

– Rr. 4 Korriku, 11 Shtatori, Boris Kidriç në periudhën prej 06.04.2021   15:00:00 deri 06.04.2021   15:20:00 

Me respekt