Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.
Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:
Zajaz: Pjesë e lagjes Zajaz Xhuma, te xhamija në periudhën prej 02.04.2021 09:00:00 deri 02.04.2021 11:00:00

Me respekt