• Sektori për mbështetje të kryetarit

  Emin Nasufi

  Celulari: 075-210-415

  Email: kercova2013@yahoo.com

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori i Financave

  Burim Kadriu

  Celulari: 071-221-943

  Email: sektorifinanca@kercova.gov.mk

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori Juridik

  Marjan Dimoski

  Celulari: 075-311-272

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori i Arsimit

  Emin Nasufi

  Celulari: 075-210-415

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori i Urbanizmit

  Vjollca Abazi

  Celulari:

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori për veprimtari komunale, infrastrukturë, komunikacion dhe energji efikase

  Sejdin Abazi

  Celulari: 075-311-272

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Njësia për mbikëqyrje inspektuese - Inspektoriati Komunal

  Zoran Nikodinoski 

  Celulari: 075-212-527

 • Njësia për revizion të brendshëm

  Snezhana Joniçiq 

  Celulari: /

 • Njësia për udhëheqje me burimet njerzore

  Aneta Nasteska

  Celulari: /

 • Njësia territoriale e zjarrëfikjes

  Goran Sоkоlеski 

  Celulari: 045 220 155