• Sektori për mbështetje të kryetarit

  Lirim Sadiku

  Celulari: 070-600-633

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori i Financave

  Burim Kadriu

  Celulari: 071-221-943

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori Juridik

  Marjan Dimoski

  Celulari: 075-311-272

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori i Arsimit

  Emin Nasufi

  Celulari: 075-210-415

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori i Urbanizmit

  Vjollca Abazi

  Celulari: 075-212-528

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë

 • Sektori për veprimtari komunale, infrastrukturë, komunikacion dhe energji efikase

  Sejdin Abazi

  Celulari: 075-311-272

  Email:

  Orari: 8:00 – 16:00

  Më shumë