Скендер Џабири

Скендер Џабири

Советник

Tel: 070-799-242
Email: gebels_2@hotmail.com

Дренуше Далипи

Дренуше Далипи

Советник

Tel: 071-630-831
Email: adv.drenushe@hotmail.com

Фортеса Сејдини

Фортеса Сејдини

Советник

Tel: 071-760-439
Email: fortesa.sejdini@gmail.com

Камер Клоси

Камер Клоси

Советник

Tel: 070-223-067
Email: kamerr.klosi.30@gmail.com

Миѓен Зендели

Миѓен Зендели

Советник

Tel.: 072-751-758
Email: zmigjen@gmail.com

Валбона Адили Емини

Валбона Адили Емини

Советник

Tel: 070-990-513
Email: valbonaadili7@gmail.com

Агим Садику

Агим Садику

Советник

Tel: 070-669-510
Email: agim_sadiku2009@live.com

Рамазан Зулбеари

Рамазан Зулбеари

Советник

Tel: 070-616-535
Email: nushi_20@yahoo.com

Абдула Сејдини

Абдула Сејдини

Советник

Tel: 071-558-718
Email: abdulla_sejdini@outlook.com

Валентина Лазареска

Советник

Tel: 071-221-072
Email: valentina.sovet21@yahoo.com

Филип Митрески

Советник

Tel: 078-501-806
Email: filipmitreski@live.com

Михајло Данилоски

Советник

Tel: 077-987-106
Email: mihajlodaniloski@hotmail.com

Виолета Спасеноска

Советник

Tel: 075-375-271
Email: violeta.spasenoska@uklo.edu.mk

Лазе Јаќимоски

Советник

Tel: 076-431-224
Email: ljakimoski@yahoo.com

Виктор Алексоски

Советник

Tel: 071-254-306
Email: viktoraleks92@gmail.com

Иванчо Божиноски

Советник

Tel: 075-318-912
Email: ivan71447@gmail.com

Олгица Попоска

Советник

Tel: 070-888-291
Email: olgica.poposka@yahoo.com

Игор Стојаноски

Советник

Tel: 078-227-350
Email: spicomp@t.mk

Даниела Попоска

Советник

Tel: 071-281-569
Email: poposkadaniela@yahoo.com

Анто Трајаноски

Советник

Tel: 070-318-197
Email: /

Тефик Лутвију

Советник

Tel: 072-604-497
Email: tefik.lutfiu95@gmail.com

Сибел Туфекџи

Советник

Tel: 075-318-314
Email: sibelb123@hotmail.com

Арѓент Асани

Советник

Tel: 071-341-000
Email: argjent.asani@outlook.com