Знаењето е моќ, знаењето е сила!

Раководењето со секојдневната работа на одделението за образование, култура и спорт, координирање на активностите и спроведувањето на законските правила.


Училишта во Општина Кичево


ОСУ Дрита
ОСУ Мирко Милески
Градинка Олга Мицеска
ОУ Милто Гура
ОУ Ѓерѓ Кастриоти Скендербег
ОУ Фаик Коница
ОУ Наим Фрашери
ОУ Реџ Рушит Зајази
ОУ Санде Штериоски
ОУ Др. Владимир Полежиноски
ОУ Кузман Јосифоски - Питу
Работнички универзитет „Крсте Мисирков“