Наредната седница на Советот на Општина Кичево ке се одржи на 26.02.2018 год. (понеделник), во просториите на Советот на Општина Кичево, со почеток во 11,00 часот.