Седницата ќе се одржи на ден 25.02.2019 год. (понеделник) во просториите на Советот на Општина Кичево со почеток во 11,оо часот.