Почитувани,

Екипите на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија во КЕЦ КИЧЕВО

-село Вранештица, с. Лисичани, с. Челопеци, село Староец, с. Цер,  с. Дупјани во период од 15.4.2021  08:00:00 до 15.4.2021  08:30:00

Со почит,