• Сектор за поддршка на градоначалникот

  Емин Насуфи

  мобилен: 075-210-415

  Емаил: kercova2013@yahoo.com

  работно време: 8:00 – 16:00

  Повеќе

 • Сектор за Финансии

  Бурим Кадриу

  мобилен:071-221-943

  Емаил: sektorifinanca@kercova.gov.mk

  работно време: 8:00 – 16:00

  Повеќе

 • Сектор за правни, општи и јавни дејности

  Mарјан Димоски

  мобилен: 075-311-272

  Емаил:

  работно време: 8:00 – 16:00

  Повеќе

 • Сектор за Образование

  Емин Насуфи

  мобилен: 075-210-415

  Емаил:

  работно време: 8:00 – 16:00

  Повеќе

 • Сектор за Урбанизам

  Вјолца Абази

  мобилен:

  Емаил:

  работно време: 8:00 – 16:00

  Повеќе

 • Сектор за комунални дејности, инфраструктура, сообраќај и енергетска ефикасност

  Сејдин Абази

  мобилен: 075-311-272

  Емаил:

  работно време: 8:00 – 16:00

  Повеќе

 • Одделение за инспекциски надзор - Општински Инспекторат

  Зоран Никодиноски

  мобилен: 075-212-527

 • Одделение за внатрешна ревизија

  Снежана Јончиќ

  мобилен: /

 • Одделение за управување со човечки ресурси

  /

  мобилен: /

 • Териториjална противпожарна единица

  Горан Соколески

  мобилен: 045 – 220 – 155