Се соопштува на сите граѓани на Општина Кичево дека на ден 05.07.2019 година Општина Кичево организира еколошка акција ,,За почисто Кичево,, почнувајќи од 07:00 до 12:00 часот, по тој повод се покануваат сите граѓани да се приклучат и да земат активно учество во акцијата.

Со почит

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari