Во рамките на реализацијата на проектот “Транс Еду Нет”, финансиран од Европската Унија преку Балкан Медитерранеан Програмата за  прекугранична соработка помеѓу Република Македонија, Република Грција, Република Албанија и Република Бугарија 2014-2020, Општина Кичево на ден 12.09.2017 година објавува: КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР ЗА ПРОЕКТ ’’Транс Еду Нет’’.

Конкурсот може да се превземе од следниве линкови :

  1. Solicitation For Project Team Members – Project Trans Edu Net (download)
  2. Curriculum Vitae (CV) in English (download)
  3. Project Manual, Balkan Mediterranean Programme 2014-2020, Macedonia-Greece (download)
  4. Communication and Visibility Manual for EU External Actions (download)

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).