Në kuadër të realizimit të projektit “Biznis Rrjeti S-K-K”, financuar nga Bashkimi Europian përmes IPA programit për bashkëpunim ndërkufitar përmes Republikës së Maqedonis dhe Republikës së Greqis 2007-2013, Komuna e Kërçovës më datë 05/08/2016 shpall: Konkurs për angazhim në ekip për projekt për projektin “Biznis rrjeti S-K-K”

Thirrja  mund të shkarkohet nga linqet e mëposhtme:

  1. Solicitation For Project Team Members – Project BUSINESS  Circle s-k-k (download)
  2. Tasks and responsibilities of the project team (download)
  3. Curriculum Vitae (CV) in English (download)
  4. Project Manual, IPA CBC Programme 2007-2013, Macedonia-Greece (download)
  5. Communication and Visibility Manual for EU External Actions (download)