Канцеларија на Градоначалник
(045) 223-001
Општински Инспекторат
(045) 227-335
Ј.П. „Комуналец““
(045) 223-444
Спортски сали
070-223-258
Противпожарна служба
(045) 220-155
Ј.З.У. Општа Болница - Кичево
(045) 220-151
Библиотека „Кочо Рацин“
(045) -
Дирекција за заштита и спасување
(045) -
Народен правобранител
(045) -
Fire Department
(123) 456-7897
Police Department
(123) 456-7898