• February 26, 2018
  • 11:00
  • Lokalet e Këshillit të Komunës së Kërçovës

Наредната седница на Советот на Општина Кичево ке се одржи на 26.02.2018 год. (понеделник), во просториите на Советот на Општина Кичево, со почеток во 11,00 часот.