Соопштение

Им се соопштува на граѓаните на Општина Кичево дека почнувајќи од 06.08.2019 година, Општина Кичево ќе започне со заловување на улични кучиња, за таа цел ве известуваме домашните миленици да ги обележите со ланче за да не бидат заловени.

Download (PDF, 198KB)

СООПШТЕНИЕ

Согласно Законот за заштита на население од заразни болести, Општина Кичево Ви соопштува дека во деновите -22.07.2019 (понеделник) и 23.07.2019 (вторник)  година со почеток од 20:00 часот до раните утрински часови на територијата на Општина Кичево ќе се спроведе втора фаза од превентивна систематска дезинсекција. Се информират пчеларите да ги заштитат пчелните семејства. Доколку не дозволат временсикте услови дезинсекцијата ќе се одложи за наредниот ден.

Со почит,

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

NJOFTIM

Njoftohen  shoferët  e  furgonëve  (mini busëve)  dhe  udhëtarët  që udhëtojnë  me  këtë lloj  automjetesh  se  nga  dita  e  shtunë, 06.07.2019,  vendparkimi  i   furgonëve  do  të  jetë   në lokacionin   e  ri,  në  përputhje  me  Vendimin  e  Këshillit  të  Komunës  së  Kërçovës, respektivisht  në  rr.,,Lubica Bogeska,, , afër  QT ,,Arabella,,.

Download (PDF, 154KB)

                                                                                            Komuna e Kërçovës

СООПШТЕНИЕ

Се соопштува на сите граѓани на Општина Кичево дека на ден 05.07.2019 година Општина Кичево организира еколошка акција ,,За почисто Кичево,, почнувајќи од 07:00 до 12:00 часот, по тој повод се покануваат сите граѓани да се приклучат и да земат активно учество во акцијата.

Со почит

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

СООПШТЕНИЕ

Согласно Законот за заштита на население од заразни болести, Општина Кичево Ви соопштува дека во деновите -25.06.2019 (вторник) и 26.06.2019 (среда)  година со почеток од 20:00 часот до раните утрински часови на територијата на Општина Кичево ќе се спроведе превентивна систематска дезинсекција. Се информират пчеларите да ги заштитат пчелните семејства.

Доколку не дозволат временсикте услови дезинсекцијата ќе се одложи за наредниот ден.

 

Со почит,
ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

СООПШТЕНИЕ

Согласно Акциониот план на Општина Кичево за извршување на Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација на територијата на општината, по законот за заштита на населението од заразни болести, се известуваат граѓаните на општина Кичево дека на ден 23.05.2019 год. во времетраење од 08.00-16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција при што ќе бидат третирани застоени води на територијата на Општина Кичево, со цел за уништување на ларви од комарци.Истиот ден ќе се врши и дератизација на канализациони шахти со поставување на родентицид, како редовна мерка за контрола на глодари во канализационата мрежа. Се молат пчеларите да ги преземат сите потребни мерки за заштита на своите пчелни семејства.
Доколку временските услови не дозволуваат вршење на предвидените третмани, истите ќе се вршат наредниот ден

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

Download (PDF, 383KB)

Соопштение

Врз основа на Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на општина Кичево го издава следното

Соопштение

Им се соопштува на правните и физичките лица на општина Кичево дека се организира консултација со јавноста по:

План за управување со животната средина и социјалните аспекти и План за управување со културното наследство

Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 08.05.2019 г. (Среда) со почеток во 11.00 часот, во просториите на Советот на општина Кичево.
Плановите се подготвени согласно насоките и упатствата на Светска банка како и Законот за животна средина.
Плановите за управување со животната средина и социјалните аспекти и Планот за управување со културното наследство, како и подпроектот за Ревитализација на Китино Кале , (во скратена верзија) ке бидат ставени на веб страна на Општина Кичево во периодот од 24.04.2019 до 09.05.2019 година , а истите можат да се разгледаат и во просториите на општина Кичево секој работен ден.
Општина Кичево ја информира заинтересираната јавност дека во текот на 14 дена на јавен увид може да доставува мислења по електронски пат на меил адреса, по пошта или преку архивата на општина Кичево.

Бр. __________________
на ден. ____.____.2019 год.

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТИТЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ПРОЕКТОТ „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КИТИНО КАЛЕ“

Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот за Ревитализација на Китино Кале –Општина Кичево

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT “REVITALIZATION OF KITINO KALE”

Comments and Suggestion Form regarding the project for revitalization of “Kitino Kale”- Municipality of Kicevo

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Извештај

ОПШТИНА КИЧЕВО
ГРАДОНАЧАЛНИК
Fatmir Dehari

Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево

Одржана Првата Седница на Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Кичево за 2019 година

 

На 25.03.2019 година во Салата на Советот на ЛЕСС, Општина Кичево се одржа Првата Седница на Локалниот Економско-Социјален Совет на Општина Кичево, во кој членуваат номинирани преставници од Општина Кичево, КСС, ССМ, БКМ и ОРМ.

На оваа прва седница беа избрани нов претседател и заменик претседател, за претседател беше избран Арбен Ристеми претставник од Општина Кичево, за негов заменик Снежана Миноска од ОРМ. На седницата беа верифицирани и нови членови и беше дискутирано за новиот проект  Зајакнување на социјалниот дијалог кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот во 15 општини.

Целта на проектот е да го подобри социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Проектот ќе го поддржи учеството на институциите за социјален дијалог во креирањето политики на национално и локално ниво и ќе ја поттикне практиката на редовни консултации преку националните и локалните економско-социјални совети истакна Дејан Илиоски секретар на Локалниот економско-социјален Совет на Општина Кичево.

Арбен Ристеми, од негово лично име се заблагодари за изборот и рече дека максимално ќе се трудат да ги извршуваат своите активности, транспаретно ќе работат и ќе дадат максимален придонес за подобар економско социјален дијалог во Општина Кичево.

Советот, како што информира секретарот Дејан Илиоски, ќе има задача да ги следи состојбите, да разгледува прашања, завзема став, покренува иницијативи и препораки како и да предлага решенија, кои се однесуваат на подобрувањето на економско-социјалната положба на работниците и работодавачите во општината и дава свои мислења и предлози за креирање на локалната економска политика. ЛЕСС своите мислења, препораки, заклучоци и предлози треба да ги доставува до Советот на Општина Кичево и до други релеванти институции, како и до средствата за јавно информирање.

Со започнување на работата на овој Совет, Општината и сите институции кои се засегнати од прашањата за одржлив економски развој, заштита и унапредување на работничките права како и создавање подобра локална економска клима за унапредување на бизнисите, ќе имаат посветен сојузник и партнер во Локалниот економско-социјален совет, истакна претседателот Арбен Ристеми.

На седницата покрај преставниците од потписниците на Спогодбата за основање на ЛЕСС во Општина Кичево, присуствуваа и претставници од Агенцијата за вработување од Кичево и од Регионалната Комора на Кичево.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Се известуваат кичевчаните дека Општина Кичево, ја организира традиционалната јавна дискусија во врска со Предлог буџетот за 2019 год., додека другата тема што е толку чуствителна е Третирањето на отпадоците или Градската депонија.

Како и секој пат, општинските органи остануваат отчетни со нејзините граѓани и очекуваат на 15.12.2018 год., во ресторантот Арабела, со почеток од 13.00 часот, масовно да земете учество во дискусијата и да ги изразите идеите, бидејќи така ќе придонесете за доброто на сите!

Ве очекуваме!
Општина Кичево

Соопштение

Општина Кичево Ви соопштува,

Согласно договорот за јавни набавки и услуги Ветеринарната клиника ИНО ВЕТ е обврзана да постапува согласно програмата за решавање на проблемот со кучиња скитници на територијата на Општина Кичево почнувајќи од 30.07.2018 (понеделник), ќе се врши заловување, прифаќање и третирање на кучињата скитници и други нерегистрирани кучиња.

За таа цел Општина Кичево ги известува сите граѓани да ги згрижат и маркираат своите домашни миленици

Со почит

Општина Кичево