Вести

ЈАВНА ДЕБАТА

Општина Кичево во рамките на своите надлежности во областа на културата согласно Законот за култура („Сл.весник на РМ“ бр. 31/98; 49/03; 82/05; 31/98; 24/07; 116/2010; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; и 187/13), посебните закони од областа на културата ( Закон за музеите „Сл.весник на РМ” бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, Закон за библиотеки „Сл.весник на РМ” бр.66/04, […]

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија  Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови  MSIP-IPA-NCB-039-18 Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.   Република Македонија […]

Прочитајте ги сите објави