Вести

Известување

Квалитетна и здрава животна околина е еден од основните предуслови за квалитетен живот на сите граѓани во Северна Македонија. Сите истражувања, и меѓународни и домашни, покажаа дека најголемите концентрации на загадувачки супстанци се јавуваат во текот на зимскиот период за време на грејната сезона. Ваквите наоди се потврдуваат и во студијата изработена од страна на […]

Соопштение

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Одлука

Одлука за избор на кандидат за административен службеник во Општина Кичево  

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година),како и за спроведување на „ Проектот за подобрување на социјалните услуги“ од страна на Министерството за труд и социјална политика Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За идентификување на заинтересирани даватели на социјални услуги. Една од главните цели […]

Јавен Оглас

Оглас за надзорник за проектот Транс ЕДУ НЕТ

Одлука

За избор на кандидат за административен службеникик во Општина Кичево 

Одлука

За не вершење на  избор на кандидат за административен службеникик во Општина Кичево 

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК Проект за подобрување на Општинските услуги – МСИП MSIP – NBC – 116-19

КОНКУРС

К О Н К У Р С За поделба на стипендии на студенти за учебната година 2019/20   АПЛИКАЦИJА Право за аплицирање на  овој конкурс имаат студенти кои студираат на некој од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата УСЛОВИ Да се студенти од I,II, III, […]

Прочитајте ги сите објави