Вести

Соопштение

Општина Кичево Ви соопштува, Согласно договорот за јавни набавки и услуги Ветеринарната клиника ИНО ВЕТ е обврзана да постапува согласно програмата за решавање на проблемот со кучиња скитници на територијата на Општина Кичево почнувајќи од 30.07.2018 (понеделник), ќе се врши заловување, прифаќање и третирање на кучињата скитници и други нерегистрирани кучиња. За таа цел Општина […]

ЈАВЕН ПОВИК

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2018 година  ( Службен Гласник бр. 04/2018 ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2018 година, наменети […]

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Програмата за поддршка на локалниот економски развој во која е предвиден буџет за „Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината“ и за „Субвенционирање за вработување“ со цел Создавање на конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на […]

Соопштение

Соопштение, Општина Кичево започна со доставување на решенијата за данок на имот. За 2018 година се печатени севкупно 17.276 решенија, кои што даночните обврзници се должни да ги наплатат до крајот на 2018 година. Вкупната вредност на данокот на имот е 22.350.054 денари. Општина Кичево повикува да се наплатат во предвидениот рок со решенијата. Наплатувајќи […]

Прочитајте ги сите објави