Вести

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2020 год. (Службен Гласник бр. 13/2019), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2020 година, наменети за поддршка на спортски здруженија и екипи Распределбата на средствата од Буџетот […]

ОГЛАС

Врз основа на План Програмата за организирање на Јавни работи низ територијата на Општина Кичево за 2020 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 45 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Решението на Градоначалникот на Општина Кичево со бр.09-971/2 од 17.08.2020, го објавува следниот: […]

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на чл.16 од Законот за комунални такси  („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/2012, 154/2015,  и 23/2016, и врз основа на Правилникот за Ослободување од комунална такса за фирма бр.09-1573/1 од 29.07.2020 год., Градоначалникот на Општина Кичево објавува:   ЈАВЕН ПОВИК За Правни  лица  за ослободување  од плаќање на комунална такса за […]

КОНКУРС

За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2020/21 АПЛИКАЦИА Право за аплицирање на  оваај конкурс имат студенти кои студираат во некоја од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата. УСЛОВИТЕ Да се студенти од I,II, III, IV и V Да се редовни студенти Да […]

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Програмата за поддршка на локалниот економски развој во која е предвиден буџет за „Подршка на претприемништво, бизнис планови, започнување на нови start up бизниси и имплементација на проекти кои придонесуваат кон намалување на невработеноста во општината“ и за „Субвенционирање за вработување“ со цел Создавање на конкурентна економија во приватниот бизнис, поддршка на […]

Известување 

Почитувани, Ве известуваме дека,  во поднесеното барање за надоместување на трошоците за набавка на  високоефикасни инвертер-клима уреди за 2020 година за граѓаните на подрачјето на Општина Кичево, ги има сите потребни документи кои се неопходни за преминување во втора фаза. Потребните документи за втора фаза, може да ги земете во архивата на Општина Кичево или […]

СООПШТЕНИЕ ОД КРИЗНИОТ ШТАБ – КОРДИНАТИВНОТО ТЕЛО НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Кризиот штаб – Координативното тело на Општина Кичево во согласност со мерките и препораките дадени од Владата на Република Северна Македонија за ограничено движење, одлучи: Сите маркети, аптеки и ресторани на територијата на Општина Кичево кои се заинтересирани да ги дистрибуираат потребните артикли за итни и непостојани потреби за време на полициското време, мора да […]

З А К Л У Ч О Ц И

Општина Кичево со претпазливост ја следи создадената состојба во земјава со коронавирусот и во овој поглед има формирано Координативно тело кое постојано ќе ја следи состојбата и ќе ги преземе сите мерки што ги препорачува Владата. на РСМ. Надлежните институции се подготвени и работат на терен за да се спречи проширувањето на вирусната епидемија во […]

Одлука

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Програмата за унапредување на Животна средина, точка 7 за субвенционирање на граѓаните за набавка на високоефикасни инвертер клима уреди за затоплување, за 2020г со бр.08-3112/9 од 26.12.2019, Општина Кичево објавува:  ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на трошоците за набавка на  високоефикасни инвертер-клима уреди за 2020 година за граѓаните на подрачјето на Општина Кичево […]

Прочитајте ги сите објави