Вести

КОНКУРС

К О Н К У Р С За поделба на стипендии на студенти за учебната година 2019/20   АПЛИКАЦИJА Право за аплицирање на  овој конкурс имаат студенти кои студираат на некој од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата УСЛОВИ Да се студенти од I,II, III, […]

ОГЛАС

Врз основа на План Програмата за организирање на Јавни работи низ територијата на Општина Кичево за 2019 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 50 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Одлуката на Градоначалникот на Општина Кичево со бр. 09-1833/1 од 12.08.2018, го објавува […]

Интерен Оглас

Интерен Оглас број 01/2019 за потполнување на работните места со унапредување  

Соопштение

Им се соопштува на граѓаните на Општина Кичево дека почнувајќи од 06.08.2019 година, Општина Кичево ќе започне со заловување на улични кучиња, за таа цел ве известуваме домашните миленици да ги обележите со ланче за да не бидат заловени.

Прочитајте ги сите објави