Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit
shpërndarës në lokacionet te shënuara më poshtë.
Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e
kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të
energjisë elektrike në:
Kërçovë: Rr. Janko Mihajloski(drejt marketit ATVA) dhe Market ATVA si dhe objektet për
rreth, në periudhën prej 01.04.2021 08:30:00 deri 01.04.2021 10:30:00

Me respekt