Në kuadër të realizimit të projektit “Trans Edu Net”, financuar nga Bashkimi Europian përmes Balkan Mediterranean programit për bashkëpunim ndërkufitar përmes Republikës së Maqedonis, Republikës së Greqis, Republikës së Shqipëris dhe  Bullgarisë 2014-2020, Komuna e Kërçovës më datë 12/09/2017 shpall: Konkurs për angazhim në ekip për projekt për projektin “Trans Edu Net”

Thirrja  mund të shkarkohet nga linqet e mëposhtme:

  1. Solicitation For Project Team Members – Project Trans Edu Net (download)
  2. Curriculum Vitae (CV) in English (download)
  3. Project Manual, Balkan Mediterranean Programme 2014-2020, Macedonia-Greece (download)
  4. Communication and Visibility Manual for EU External Actions (download)

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).