Kicevo News

Vendim

Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për avancimin e Mjedisit jetësor, pika 7 për subvencionim të qytetarëve për furnizimin e pajisjeve klimatike invertorë të efikasitetit të lartë për ngrohje, për vitin 2020, me nr.08-3112/9 të dt. 26.12.2019, Komuna e Kërçovës shpall:  THIRRJE PUBLIKE për kompensimin e shpenzimeve për furnizimin e pajisjeve klimatike – invertorë të efikasitetit të […]

Read All Posts