Kicevo News

SHPALLJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për mbështetjen e zhvillimit ekonomik lokal në të cilin është paraparë buxhet për “Mbështetje të sipërmarrjes, planet e biznesit, duke filluar me fillimin e bizneseve të reja dhe zbatimin e projekteve që kontribuojnë në uljen e papunësisë në komunën” dhe për “punësim të subvencionuar” me qëllim Krijimin e një ekonomie konkurruese […]

INVITATION

Dear, You are kindly invited to participate in the local Job and Career Fair, and Dissemination and Networking Event in Kicevo on June 7 and 8, 2019 in Kicevo. For more information please refer to the attached invitations. Yours sincerely, Trans-Edu-Net team  Municipality of Kicevo

Read All Posts