• Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërim

  • Ardita Dani – kryetar
  • Ardian Musliu – anëtar
  • Sasho Kaceski – anëtar
  • Dejan Pandeleski – anëtar
  • Genc Selmani – anëtar
 • Komisioni për Statut dhe shkresa

  • Gabriella Ristovska – kryetar
  • Ardita Dani – anëtar
  • Drenushe Dalipi – anëtar
  • Genc Selmani – anëtar
  • Enver Nuredinoski – anëtar
 • Komisioni për financa dhe buxhet dhe kryerjen e mbikqyrjes së punës matriale dhe financiare

  • Alisen Cuculi – kryetar
  • Ardita Dani – anëtar
  • Adil Xhambazi – anëtar
  • Sasho Kaceski – anëtar
  • Valentina Veljanoska – anëtar
 • Komisioni për veprimtari publike dhe komunale, urbanizëm dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor

  • Atip Alimi – kryetar
  • Artan Tika – anëtar
  • Adil Xhambazi – anëtar
  • Sasho Kaceski – anëtar
  • Dejan Pandileski – anëtar
 • Komisioni për veprimtari sociale dhe bashkëpunim me organiztat joqeveritare

  • Idaver Rexheposki – kryetar
  • Ana Saveska – anëtar
  • Xhemail Ahmedi – anëtar
  • Alisen Cuculi – anëtar
  • Shqipe Mustafa – anëtar
 • Komisioni për mundësi të barabarta të grave dhe burrave

  • Ana Saveska – kryetar
  • Gabriella Ristovska – anëtar
  • Violeta Spasenoska – anëtar
  • Dejan Pandileski – anëtar
  • Artan Tika – anëtar
  • Drenushe Dalipi – anëtar
  • Shqipe Mustafa – anëtar
 • Komisioni për mardhënie me bashkësit

 • Komisioni për emërim të rrugëve, shesheve dhe objekteve tjera infrastrukturore në Komunën e Kërçovës

  • Atip Alimi – kryetar
  • Aqif Mediu – anëtar
  • Genc Selmani – anëtar
  • Gabriela Ristovska – anëtar
  • Bojan Stojkoski – anëtar
 • Komisioni për festa dhe manifistime dhe dhënien e e njohjeve dhe shpërblimeve komunale

  • Ibraim Koça – kryetar
  • Xhemail Ahmedi – anëtar
  • Shqipe Mustafa – anëtar
  • Gabriela Ristovska – anëtar
  • Valentina Veljanoska – anëtar
 • Komisioni për bashkësit lokale

  • Bojan Stojkoski – kryetar
  • Vesel Dervishoski – anëtar
  • Adrian Musliu – anëtar
  • Ibraim Koça – anëtar
  • Fadil Emini – anëtar
 • Komisioni për mbrojtjen e mjedisit njerëzor

  • Fadil Emini – kryetar
  • Enver Nuredinoski – anëtar
  • Vejsel Dervishoski – anëtar
  • Atip Alimi – anëtar
  • Aqif Mediu – anëtar
 • Komisioni për shëndetësi

  • Genc Selmani – kryetar
  • Aqif Mediu – anëtar
  • Idaver Rexheposki – anëtar
  • Xhemail Ahmedi – anëtar
  • Ana Saveska – anëtar
 • Komisioni për të rinjë sport dhe rekreim

  • Aqif Mediu – kryetar
  • Artan Tika – anëtar
  • Sasho Kaceski – anëtar
  • Dejan Pandileski – anëtar
  • Fadil Emini – anëtar