Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.

Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:

– Fshati Vraneshticë, f. Lisiçan, f. Çellopek, f. Staroec, f. Cer, f. Dupjani në periudhën prej 15.04.2021   08:00:00 deri 15.04.2021   08:30:00

Me respekt

Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.

Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:

– Pjesë e konsumatorëve të fshatit Brzhdani në periudhën prej 06.04.2021   08:30:00 deri 06.04.2021   15:00:00

– Pjesë e konsumatorëve të fshatit Osoj në periudhën prej 06.04.2021   08:30:00 deri 06.04.2021   15:00:00

– Rr. 4 Korriku, 11 Shtatori, Boris Kidriç në periudhën prej 06.04.2021   15:00:00 deri 06.04.2021   15:20:00 

Me respekt

Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.
Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:
Zajaz: Pjesë e lagjes Zajaz Xhuma, te xhamija në periudhën prej 02.04.2021 09:00:00 deri 02.04.2021 11:00:00

Me respekt

Njoftim

Të nderuar

Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit
shpërndarës në lokacionet te shënuara më poshtë.
Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e
kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të
energjisë elektrike në:
Kërçovë: Rr. Janko Mihajloski(drejt marketit ATVA) dhe Market ATVA si dhe objektet për
rreth, në periudhën prej 01.04.2021 08:30:00 deri 01.04.2021 10:30:00

Me respekt

APEL

APEL
për banorët e Komunës së Kërçovës
Ju kujtojmë për përgjegjësi maksimale, ndjekje dhe praktikim të vazhdueshëm të rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Ju kujtojmë se të gjithë qytetarët kanë detyrimin të respektojnë masat për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale, të mbajnë distancë dhe higjenë, në mënyrë që të mos rrezikojnë shëndetin e më të dashurve të tyre, sidomos të moshuarve, si dhe atyre bashkëqytetarëve që kanë sëmundje kronike.
U bëjmë thirrje bashkëqytetarëve tanë që janë duke punuar përkohësisht jashtë vendit dhe që në periudhën e ardhshme zakonisht i kalojnë pushimet në vendlindjet e tyre, të qëndrojnë në rrethin familjar dhe përgjatë situatës aktuale me koronavirusin të kenë shkallën më të lartë të seriozitetit dhe me respekt të plotë e të qëndrueshëm të respektojnë masat e përshkruara për të mbrojtur shëndetin e tyre, të të afërmëve
dhe nëpunësve shëndetësor.
Tani nuk është koha për ndonjë grupim, nuk është koha për festime masive. Çdo tubim më i madh nënkupton një rrezik në rritje të infeksionit dhe përhapjes së re të koronavirusit.
Respektimi i këtyre masave do të kontribuojë shumë në parandalimin e përhapjes së sëmundjes ngjitëse KOVID-19, ndërkaq përgjegjësia jonë këtë dimër, me siguri se do të çojë që të kemi verën e ardhshme më të qetë dhe më të sigurt.
Komuna e Kërçovës
Shtabi Komunal për Kriza

Njoftim

Të nderuar,

Ju njoftojmë se në kërkesën e parashtruar për kompenzim të shpenzimeve të shpenzimeve për  furnizim me  klima invertorë me efikasitet të lartë për vitin 2020 për qytetarët  e rajonit të Komunës së Kërçovës, i ka të gjitha dokumentet e nevojshme për kalim në fazën e dytë.

Dokumentet e nevojshme për fazën e dytë, mund ti merrni  te arkivi i Komunës së Kërçovës ose në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.

Me dorëzimin e dokumentacioneve nga faza e dytë, është e nevojshme  të dorëzoni edhe xhirollogarinë.

Lista për Inverter

Lista për Inverter 2

Lista për Inverter 3

Lista për Inverter 4

Lista për Inverter 5

Lista për Inverter 6

Lista për Inverter 7

Lista për Inverter 8

Lista për Inverter 9

Lista për Inverter 10

Lista për Inverter 11

NJOFTIM NGA SHTABI I KRIZËS – TRUPI KOORDINUES I  KOMUNËS SË KËRÇOVËS

Shtabi i krizës – Trupi koordinues i Komunës së Kërçovës në pajtim me masat dhe rekomandimet e dhëna të Qeverisë së  Republikës së Maqedonisë së Verioriut për qarkullim të kufizuar, vendosi që:

  • Të gjitha marketet, barnatoret dhe restorantet në territorin e Komuës së Kërçovës që janë të interesuar të bëjnë shpërndarjen e gjësendeve të nevojshme për nevoja urgjente e të paanulueshme gjatë kohës së orës policore, detyrimisht duhet të dërgojnë kërkesë në Shtabin e krizës – Trupi koordinues.
  • Kërkesat mund të merren në Arkivin e komunës nga ora 08:00 deri  në orën 14:00  ose mund ta merrni më poshtë.
  • Do të lejohet qarkullimi gjatë orës policore vetëm për marketet, barnatoret dhe restorantet deri në 5 të punësuar.
  • Subjekt ekonomike do të  mund të pajisen me leje për qarkullim gjatë orës policore vetëm për qëllime të caktuara.  Perosnat që do të bëjnë shpërndarjen e produkteve deri te objektet e banimit të qytetarëve, duhet patjetër të kenë pajisje mbrojtëse nga korovavirusi.
  • Operatorët ekonomik të regjistruar për kryerjen e dorëzimit të ushqimit ose barnave përmes dërgesave nëpërmjet internetit ose thirrjeve telefonike ( online ), në mënyrë të papenguar t’a kryejnë punën e tyre gjatë periudhës së  orës policore dhe për të këtë të njoftojnë  Shtabin e krizës – Trupin koordinues të Komunës së Kërçovës dhe Njësinë e organeve për punë të brendshme   ( Policinë) në Kërçovë.
  • Çdo mosrespektim i masave, do të ndëshkohet sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Download (DOC, 253KB)

KONKLUZIONE

Komuna e Kërçovës me kujdes është duke e ndjekur situtën e krijuar në vend me koronavirusin dhe përkitazi me këtë ka formuar Trupin koordinues i cili do të jetë në ndjekje të vazhdueshme të gjendjes dhe do të ndërmarri të gjitha masat që dalin si rekomandime nga ana e Qeverisë së RMV. Instutucionet kompetente janë të përgatitura dhe veprojnë në terren për të parandaluar përfëshirjen e epidemisë virusale në qytetin tonë.
Takimin e sotëm të Trupit koordinues e krysonte Kryetari i Komunës së Kërçovës Fatmir Dehari dhe apelon te qytetarët e Komunës së Kërçovës që të respektojnë rekomandimet dhe konkluzionet.

K O N K L U Z I O N E
NGA TRUPI KOORDINUES I KOMUNËS SË KËRÇOVËS PËR VEPRIM ME GJENDJEN E JASHZAKONSHME TË SHPALLUR ME PANDEMINË E KORONAVIRUSIT

1. NË TËRËSI TË RESPEKTOHEN VENDIMET, UDHËZIMET DHE REKOMANDIMET E INSTITUCIONEVE KOMPETENTE, ME VEPRIM DHE NDËRMARRJEN E MASAVE PËR PENGIMIN E INFEKTIMIT ME KORONAVIRUSIN ;

2. NË TËRËSI T’U PËRMBAHEMI DHE RESPEKTOJMË MASAT PËR HIGJIENË PERSONALE DHE KOLEKTIVE, SI NË KUSHTE SHTËPIAKE, POASHTU EDHE NË HAPSIRAT E PUNËS NËPËR INSTITUCIONE ;

3. MENJËHERË TË NDËRMERREN AKTIVITETE PËR DEZINFEKTIM TË SHKOLLAVE DHE HAPSIRAVE TË PUNËS SË INSTITUCIONEVE DHE HAPSIRAVE PUBLIKE NË KOMUNËN E KËRÇOVËS ;

4. TË APELOHET TE BANORËT E BASHKËSIVE LOKALE QË TË MOS KRIJOJNË PANIK DHE NË TËRËSI TË RESPEKTOJNË MASAT DHE T’U PËRMBAHEN TË NJËJTAVE

5. PERSONAT QË JANË NË KARANTIN NË TËRËSI T’I RESPEKTOJNË RREGULLAT DHE MOS DALIN JASHTË QË TË MOS RREZIKOJNË PERSONA TJERË ME PËRHAPJEN E MINDSHME TË VIRUSIT;

6. TË SHTUNËN VENDOSET MASA E NDALESËS PËR PUNËN E TREGUT TË GJELBËRT DHE TREGUT TË KAFSHËVE, ME QËLLIM TË IKJES SË TREGËTISË MASOVIKE QË TË MOS VIJË DERI TE ZGJERIMI I KORONAVIRUSIT;

7. GJATË DITËVE TË ARDHËSHME NDALOHET LËVIZJA GRUPORE NË TERRENIN SPORTIV NË KRUSHINË;

TRUPI KOORDINUES I KOMUNËS SË KËRÇOVËS